For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl/Cmd-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske

Berekraftig reisemål

I arbeidet med berekraftig reiseliv vil ein arbeida for at turismen skal ivareta miljø og lokal kultur, med mål om å sikra en positiv innverknad og utvikling for lokal befolkning, reiselivsbedrifter og turistar.

Merket er eit verktøy for å hjelpe alle i reiselivsnæringa til å samarbeide om å styre reiselivsutviklinga i rett retning. Dette er med på å ta vare på naturressursane våre og sikra gode, trygge arbeidsplassar.
I Januar 2019 starta Visit Sunnhordland arbeidet mot å verta sertifisert som Bærekraftig reisemål, og har no gjennomført fase 1. 

Bærekraftig reisemål er ei merkeordning i regi av Innovasjon Norge. Sunnhordland fekk i 2018 støtte til fase 1 frå Hordaland fylkeskommune og vil søkje Innovasjon Norge om støtte til fase II.  

 

I arbeidet med berekraftig reiseliv vil ein arbeida for at turismen skal ivareta miljø og lokal kultur, med mål om å sikra en positiv innverknad og utvikling for lokal befolkning, reiselivsbedrifter og turistar.

Merket er eit verktøy for å hjelpe alle i reiselivsnæringa til å samarbeide om å styre reiselivsutviklinga i rett retning. Dette er med på å ta vare på naturressursane våre og sikra gode, trygge arbeidsplassar. Les mer om merket her.

 

Å reise til eit berekraftige reisemål skal sikra ei heilskapleg oppleving for dei som besøker regionen. Ved å velje eit berekraftig reisemål bidreg ein til å sikre den historiske og kulturelle arv, samtidig som ein støtter opp om lokalsamfunn, tradisjonar, natur og miljø.

 

For at Visit Sunnhordland skal nå målet om å verta sertifisert for Merket bærekraftig reisemål er ein avhengig av god forankring og lokal involvering. Alle 8 kommunane har gjort vedtak om at dei ønskjer å delta i arbeidet. I tillegg har mange av reiselivsbedriftene teke del i prosessamling og har gitt si støtte til arbeidet. Dette arbeidet vil intensiverast i fase 2. 

 

MILJØSERTIFISERING

Samarbeidsrådet /Visit Sunnhordland vart i mai 2019 miljøsertifisert gjennom Miljøfyrtårn. Det vert no arbeidd for at alle kommuneadministrasjonane i regionen skal verta miljøsertifisert innan juni 2020. Her kan du lese meir om Miljøfyrtårn

 

Nyhende

Nettside fra Digitalbyrået Arego
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler og ved å fortsette på nettstedet aksepterer du dette. Les vår personvernserklæring
Det er ok!