For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl/Cmd-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske

Foto: Bjørn Østrem

Velkomen!

Samarbeidsrådet for Sunnhordland er regionrådet for kommunane Austevoll, Bømlo, Etne, Fitjar, Kvinnherad, Stord, Sveio og Tysnes.
64578 Innbyggarar
2 860 KM² Samla areal
50% Fjellområder over 300 moh
8 Kommunar

Våre prosjekt

Me er framoverlente!

front.article.picture.png

Samarbeidsrådet er ein sentral regional utviklingsaktør som skal driva aktiv påverknad for å sikra regionen og den einskilde kommune sine interesser i regionale og nasjonale spørsmål.

 

Vår visjon "Me er framoverlente" skal synleggjera at Sunnhordland er ein sterk og framtidsretta region, som det er interessant å arbeida, ta utdanning og busetja seg i.

Foto: Ranveig M. Nesse

Nyhende

 • 15 mai
  2017

  Samarbeidsrådet ønskjer Regional kystsoneplan utsett

  Samarbeidsrådet viser til kommunane sine einskilde uttaler, der det kan slås fast at ikkje alle kommunar ser seg tent med planen. I seg sjølv bør det gje grunnlag for ei grundig sluttvurdering av om planen har oppfylt føremåla som opphavleg låg til grunn.

 • 24 apr.
  2017

  Sjølvtekt av vikarierande fylkesordførar

  Ordførarane i Sunnhordland meiner at Pål Kårbø ikkje har heimel i eige fylkesting når han forsøker å nedprioritere eit av landets viktigaste vegprosjekt, E39 Hordfast. 

 • 20 apr.
  2017

  Sunnhordland Geopark?

  Er geologien i Sunnhordland unik nok til at regionen kan bli ein UNESCO global geopark? Dette skal ei knippe geologar og arkeologar med god kunnskap om Sunnhordland drøfta 21-22 april.

   

  Torsdag 21 april er det synfaring på Bømlo og fredag 22 april er det work shop i Moster Amfi.

Nettside fra Digitalbyrået Arego