For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl/Cmd-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske

Foto: Bjørn Østrem

Velkomen!

Samarbeidsrådet for Sunnhordland er regionrådet for kommunane Austevoll, Bømlo, Etne, Fitjar, Kvinnherad, Stord, Sveio og Tysnes.
64578 Innbyggarar
2 860 KM² Samla areal
50% Fjellområder over 300 moh
8 Kommunar

Våre prosjekt

Me er framoverlente!

front.article.picture.png

Samarbeidsrådet er ein sentral regional utviklingsaktør som skal driva aktiv påverknad for å sikra regionen og den einskilde kommune sine interesser i regionale og nasjonale spørsmål.

 

Vår visjon "Me er framoverlente" skal synleggjera at Sunnhordland er ein sterk og framtidsretta region, som det er interessant å arbeida, ta utdanning og busetja seg i.

Foto: Ranveig M. Nesse

Nyhende

 • 07 mars
  2017

  Felles formannskapsmøte i Sunnhordland

  Fredag 10 .mars vert det felles møte mellom formannskapa i Sunnhordland.

   

 • 30 jan.
  2017

  Regionalt etablerarfond

  Det er ikkje avklart om Hordaland fylkeskommune vil vidareføra ordninga med dei regionale etablerarfonda i 2017. Fram til ein har fått ei avklaring vil Samarbeidsrådet nytta restmidlar som står att frå næringsfondet som vart avslutta i 2014. Søknadane vil verta handsama med same kriterier som i 2016.

 • 19 jan.
  2017

  Viktig at ferjefri kyststamveg vert realisert

  Samarbeidsrådet for Sunnhordland har i høyringsuttalen til E39 Stord-Os lagt vekt på at realisering av ferjefri kyststamveg er viktigare enn val av kryssing av Langenuen.  

   

   

Nettside fra Digitalbyrået Arego